HET Cement biely HET 1kg

1.34

HET Cement biely HET 1kg

1.34

SPOJIVO PRE PRÍPRAVU MÁLT, BETÓNOV A STAVEBNÝCH VÝROBKOV – pre stavebné účely.

Použitie:
ako hydraulické spojivo pre stavebné účely, vrátene škárovania obkladov a dlažieb
je používaný pri výrobe betónových prvkov jednoduchých armovacích, exkluzívnych prefabrikovaných stavebných dielov, terasových dlažieb, bielych omietkových zmesí, farebných cementov a pod.

Kategória: Značka:

Technické údaje:
portlandský cement biely – Typ (EN 197-1) CEM I 52,5 R
belosť (DIN 5033) 85-88 %
začiatok tuhnutia (EN 196-1) 100 minút
doba tuhnutia (EN 196-1) 140 minút
pevnosť v tlaku (po 2 dňoch) 35-40 MPa
pevnosť v tlaku (po 7 dňoch) 57-63 MPa
pevnosť v tlaku (po 28 dňoch) 74-78 MPa
teplota prostredia a podkladu pri aplikácii nesmie klesnúť pod + 5 °C

Skladovanie:
24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale
pri teplote + 3 až 30°C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením

Balenie:  1 kg

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1 kg